Mobil Baz İstasyonları

Haberleşme

Mobil Baz İstasyonları

Telekom şirketlerinin kapsama alanlarını genişletmelerinde rol oynayan araçlar hafif ticari araçlardan kamyon ve römork üzerine olmak üzere çok değişik speklerde tasarlanmaktadır. Firmamız mühendislik departmanı ilgili kuruluşları ihtiyaçlarına göre 8 metreden 50 metreye kadar yüksekliklerde sistemleri tasarlamakta ve güvenlik hesaplamalarını yapmakta ve buna göre imalatlarını gerçekleştirmektedir.